Home ┬╗ Baby Name ┬╗Jaid

Jaid

Gender: Female

Meaning: The Spanish name Jaid means - Jade

Orgin: Spanish